środa, 22 lutego 2012

22 II 2012 - NARÓD POD BRONIĄ - relacja ze spotkania z Łukaszem Urbańskim

W dniu 22 lutego 2012 r. gościem Klubu Hubertus był kol. Łukasz Urbański - prawnik, myśliwy, popularyzator strzelectwa sportowego, pasjonat historii, jeden z nielicznych w Polsce specjalistów prawa dostępu do broni palnej. Dziedzina ta znajduje się w obszarze jego badań naukowych (zobacz wykaz publikacji).
Zaproszony gość zaprezentował referat pt.: Naród pod bronią, prawne i historyczne aspekty dostępu do broni myśliwskiej i sportowej. Ponad godzinny, niezwykle żywy referat wygłoszony „z głowy” dotyczył historii dostępu do broni palnej w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Autor w interesujący sposób powiązał szlachetne tradycje łowieckie i strzeleckie na ziemiach polskich, a także ich wkład w okresach walk o niepodległość zarówno w XIX jak i XX w. Z zaprezentowanych treści wyłania się kolejny dowód na to jak bogate tradycje dostępu do broni palnej myśliwskiej, sportowej i do obrony ma Rzeczpospolita. Bezpośrednio wystąpieniu wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja na temat swoistej inflacji nieczytelnego prawa dostępu do broni palnej w Polsce, zaś autor odpowiadał na nurtujące pytania dotyczące praktycznych aspektów.

Podczas swojego wystąpienia Kol. Łukasz Urbański zaprezentował również prezentację multimedialną dotyczącą dokumentów - pozwoleń na broń wydanych w latach 1853-1960 z kolekcji własnej oraz kolekcji Tomasza Kowalskiego. Interesujące dokumenty obrazowały zróżnicowane przyczyny reglamentacji prawnej dostępu do broni palnej w okresie zaborów, dwudziestoleciu międzywojennym – okresie swoistej wolności i równość w racjonalnym dostępie do broni dla praworządnych obywateli. Autor odniósł się także do lat okupacji hitlerowskiej oraz rzeczywistości prawnej po II Wojnie Światowej.

Z zaprezentowanej dokumentacji historycznej wyłania się również obraz umiłowania szlachetnych i pielęgnowanych tradycji posiadania broni długiej i krótkiej przez myśliwych w Polsce:
Pozwolenie na: jedną dubeltówkę,
jeden rewolwer, jeden flobert
Pozwolenie na: jeden rewolwer, jedną dubeltówkę kal. 16,
jeden sztuciec, cztery floberty

Podczas prezentacji doszło do niespotykanego zbiegu okoliczności. Okazało się bowiem, że w zaprezentowanej kolekcji starych pozwoleń na broń jeden z członków Klubu Myśliwskiego Hubertus - kol.  Wiesław Zieliński rozpoznał swojego przodka – Aleksandra Zielińskiego, który w 1933 r. jako myśliwy uzyskał pozwolenie na dubeltówkę kalibru 12, rewolwer kalibru 9 mm, dubeltówkę kalibru 16:

Pozwolenie na: dubeltówkę kal. 12, rewolwer kal. 9 mm, dubeltówkę kal. 16